Công trình: Shantira Beach Resort & Spa
Địa điểm: Bãi Biển An Bàng – Lạc Long Quân, Điện Dương, Tp. Hội An, Quảng Nam