Công trình: Lò Hơi Sinh Điện
Địa điểm: Lô DN, KCN Giao Long, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre