Công trình: Dự Án Nhà Máy Năng Lượng Mặt Trời
Địa điểm: Kiên Giang, Bình Dương, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Lâm Đồng