Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Cáp vặn xoắn LV-ABC, ruột nhôm, cách điện XLPE, cấp điện áp 0,6/1 kV. Dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện treo trên không. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 6447 AS 3560.1 03 NHẬN BIẾT DÂY Bằng gân nổi và số hoặc 3 sọc màu trên nền cách điện màu đen. 04 CẤU TRÚC CÁP   05 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Cấp điện áp Uo/U: 0,6/1kV Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 80 oC. Nhiệt độ