C – DÂY ĐỒNG TRẦN XOẮN

  01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây đồng trần xoắn – C sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất. 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5064 – 1994 TCVN 5064: 1994 / SĐ 1: 1995 03 CẤU TRÚC CÁP 04 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY ĐỒNG TRẦN – C Stt Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC Lực kéo đứt  nhỏ nhất Khối lượng tổng

Read More

A – DÂY NHÔM TRẦN XOẮN

Tổng quan 01 TỔNG QUAN SẢN PHẨM Dây nhôm trần (A)  sử dụng cho đường dây tải điện trên không, dây chống sét, tiếp đất... 02 TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TCVN 5064 - 1994 TCVN 5064 : 1994/ SĐ 1: 1995 03 CẤU TRÚC CÁP 04 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A Cấu trúc cáp   Đặc tính kỹ thuật    ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY NHÔM TRẦN XOẮN A Stt Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Điện trở một
Read More