Ký kết hợp tác toàn diện với Panasonic trong lĩnh vực hệ thống chiếu sáng.